TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 7 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
5-diem-moi-quan-trong-trong-ky-thi-thpt-quoc-gia-20191543909695 
 Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hoà Bình cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT, học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT, học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020. Ngày 11/12/2019, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1654/SCT-QLNL đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức xây dựng phương thức vận hành, phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT, học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 – 2020. Thời gian và địa điểm tại Văn bản số 2752/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 10/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo Điện lực thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành, phương án cấp đi