TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
kltthdl1219 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Ngày 23/11/2019, Sở Công Thương đã ra Kết luận thanh tra số 1574/KL-SCT về việc thanh tra hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

          Theo đó, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 06 đơn vị hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Nhìn chung, các đơn vị cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật và duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động điện lực, như: đảm bảo về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, đội ngũ chuyên gia tư vấn, các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho hoạt động tư vấn được cấp phép theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế như: 02/06 đơn vị không thực hiện việc báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, Sở Công Thương tại địa phương về việc thực hiện duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép và tình hình hoạt động điện lực của năm 2018 theo quy định; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng điện chưa tham gia dự án nào từ thời điểm được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Đoàn thanh tra đã yêu cầu các đơn vị vi phạm chấm dứt các hành vi vi phạm và thực hiện khắc phục. Đồng thời, Đoàn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền đối với 02 đơn vị.

Nguồn: Thanh tra Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212