TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hdmctt1119 
 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.330 tỷ đồng

Tháng 11/2019, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhng dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng cao. Các mặt hàng tiêu dùng như hàng gia dụng, quần áo, giày dép, thực phẩm, nước giải khát các loại mức tiêu thụ gia tăng. Các chợ, siêu thị trên địa bàn hoạt động ổn định. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến.

        Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.330 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng của năm 2019 đạt 34.049 tỷ đồng, tăng 14,68% so với cùng kỳ, thực hiện 91,05% kế hoạch năm.

Về hoạt động thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.642 tỷ đồng, tăng 0,08% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng đạt 29.016 tỷ đồng tăng 19,09% so với cùng kỳ, thực hiện 91,65% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 64,270 triệu USD tăng 4,03% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 725,852 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 28,91%, đạt 91,88% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 60,650 triệu USD tăng 4,24% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 687,926 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 30,44%, đạt 91,97% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,620 triệu USD, tăng 0,56% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 37,926 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 6,22%, đạt 90,30% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 53,914 triệu USD, tăng 3,81% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 579,905 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 30,34%, đạt 91,32% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 1,47% so với tháng trước, tăng 2,94% so với tháng 12/2018, bình quân 11 tháng ước tăng 1,81% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng chủ yếu do tăng giá các nhóm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng; Nhóm nhà ở, điện nước và vật liêu xây dựng. Giá thịt lợn tăng liên tục trong tháng qua, dự báo có xu hướng tiếp tục tăng do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi làm giảm nguồn cung thịt lợn.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212