TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cudnt1019 
 Công nhân Điện lực Thành phố Hòa Bình khắc phục sự cố mất điện do mưa dông

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 10 trên địa bàn tỉnh là 183 lần, tăng 10,91% so với tháng trước và giảm 28,79% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện là 656,8 giờ tăng 34,78% so với tháng trước và giảm 36,3% so với cùng kỳ, lượng điện năng bị cắt giảm là 1.223.303 kWh tăng 22,3% so với tháng trước và tăng 0,25% so với cùng kỳ. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 104 lần với tổng thời gian mất điện là 532,2 giờ, lượng điện năng bị cắt giảm 968,328 kWh. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 79 lần với tổng thời gian mất điện là 119,6 giờ, lượng điện năng bị cắt giảm là 254.705 kWh.

Nguồn: phòng Quản lý năng nượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212