TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cchdtqoctmkg 
 Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 26.800 tỷ đồng

         9 tháng đầu năm 2019, nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế tỉnh Hòa Bình nói riêng tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, nền tảng vĩ mô được củng cố và môi trường kinh doanh được cải thiện tiếp tục tạo động lực tăng trưởng trong năm 2019. Khu vực công nghiệp với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò là động lực then chốt đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. 9 tháng đầu năm với nhiều ngày nghỉ lễ, tết đã tạo điều kiện cho thương mại, dịch vụ tăng đáng kể.

        Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ, thực hiện 71,7% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Về thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 23.734 tỷ đồng, tăng 19,24% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 75% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng ước tăng 2,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 622,808 triệu USD so với cùng kỳ tăng 36,2%, đạt 78,84% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 592,092 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 38,27%, đạt 79,16% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 30,716 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 5,73%, đạt 73,13% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 429,715 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 20,93%, đạt 67,67% kế hoạch năm.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212