TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
fxosvpqi 
 Hòa Bình đảm bảo đầu tư hoàn chỉnh hệ thống lưới điện cho các thôn, bản khó khăn nhất tỉnh đến năm 2020

           Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện Đề án đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Trong 02 ngày (10/9 và 13/9/2019) Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện: Đà Bắc, Mai Châu và Công ty Điện lực Hòa Bình kiểm tra hệ thống lưới điện cấp điện cho thôn Lài, xã Đồng Nghê; thôn Sổ, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc và thôn Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu.

        Trên cơ sở kết quả kiểm tra và nội dung thống nhất tại buổi làm việc. Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện: Đà Bắc, Mai Châu và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai, thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo đầu tư hoàn chỉnh hệ thống lưới điện cho các thôn, bản khó khăn nhất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, UBND các huyện Đà Bắc, Mai Châu: Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình cấp điện cho thôn Lài, xã Đồng Nghê; thôn Sổ, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc và thôn Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu. Chỉ đạo UBND các xã: Đồng Nghê, Trung Thành, huyện Đà Bắc và Cun Pheo, huyện Mai Châu tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình điện trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Điện lực Đà Bắc/Mai Châu tuyên truyền, phổ biến cho các hộ dân trên địa bàn để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

Công ty Điện lực Hòa Bình: Sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp cấp điện cho thôn Lài, xã Đồng Nghê theo kế hoạch đầu tư xây dựng đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/12/2019. Báo cáo, đề xuất Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí vốn để đầu tư, xây dựng khoảng 0,5 km đường dây hạ áp cấp điện cho thôn Sổ, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc và 1,0 km đường dây hạ áp cấp điện cho thôn Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu; đảm bảo hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/6/2020.

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212