TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
ktgbldkont19 
 Hòa Bình tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho thuê nhà để ở

Từ ngày 07/8 – 13/8/2019, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn và Công ty Điện lực Hòa Bình tổ chức kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho thuê nhà để ở tại 20 hộ trên địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn.

         Kết quả kiểm tra cho thấy bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cho thuê nhà để ở vẫn còn những hạn chế sau: Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chưa phong phú, đa dạng; công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng; một số hộ trong danh sách tổng hợp các địa điểm cho thuê nhà để ở chưa đúng với thực tế. Hầu hết các chủ nhà cho thuê nhà để ở chưa thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định; một số chủ nhà chưa chủ động liên hệ với bên bán điện thực hiện các thủ tục cần thiết để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 hoặc điều chỉnh định mức tính toán tiền điện khi có thay đổi về số người thuê nhà dẫn đến vẫn còn tình trạng giá mua điện của người thuê phải trả cho chủ nhà cao hơn quy định; ngoài ra một số chủ nhà thu tiền điện của người thuê nhà nhưng chưa tách riêng tiền điện sử dụng thực tế với tiền điện sử dụng chung cho khu nhà trọ.

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà để ở được áp dụng giá bán lẻ điện theo đúng quy định.

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212