TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
vcmdck 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.632 tỷ đồng

Tháng 8/2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục chuyển biến tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số giá tiêu dùng tăng hợp lý. Tuy nhiên vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: thời tiết diễn biến phức tạp; việc nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.Trước tình hình đó, Sở Công Thương luôn theo dõi sát diễn biến tình hình, tập trung tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai quyết liệt, cụ thể những biện pháp nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

         Về lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.150 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng của năm 2019 ước đạt 23.510 tỷ đồng, tăng 10,71 % so với cùng kỳ, thực hiện 62,87% kế hoạch năm.

Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.632 tỷ đồng, tăng 0,08% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng đạt 21.097 tỷ đồng tăng 19,3% so với cùng kỳ, thực hiện 66,64% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 76,965 triệu USD, tăng 1,61% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 544,228 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 34,55%, đạt 68,89% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 73,425 triệu USD, tăng 1,63% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 517,112 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 36,53%, đạt 69,13% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,54 triệu USD, tăng 1,09% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 27,116 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 5,3%, đạt 64,56% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,026 triệu USD, tăng 1,81% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 429,715 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 37,94%, đạt 67,67% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 ước tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 1,4% so với tháng 12/2018, bình quân 8 tháng ước tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212