TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dntm10bhkg 
 Toàn tỉnh hiện có 191/191 xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới

           Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, ngành công thương Hòa Bình đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương trong tỉnh hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

            Đặc biệt đối với tiêu chí  số 4 về điện nông thôn: SởCông Thương Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạo đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại các xóm, bản chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu chí 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tổng nguồn vốn huy động thực hiện tiêu chí số 4 là 1.068,549 tỷ đồng, trong đó có 09 Dự án đầu tư phát triển lưới điện do Công ty điện lực Hòa Bình làm chủ đầu tư với tổng mức 632,47 tỷ đồng; các dự án đầu tư điện vốn vay Ngân hàng thế giới WB và vốn đối ứng của tỉnh do Sở Công Thương làm chủ đầu tư với tổng mức 198,078 tỷ đồng. Với dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn I (2016-2018) triển khai thi công trên địa bàn 10 xã của các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc và Đà Bắc với quy mô: Xây dựng mới 29,8 km đường dây trung áp; 17 trạm biến áp 35 (22,10)/0,4kV với tổng công suất 1.049VA; 55,19 km đường dây hạ áp và 1.350 công tơ với tổng mức đầu tư là: 70,589 tỷ đồng, đến nay cơ bản đã hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng và đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2 (2018-2020). Hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài là 4.111,959 km (trong đó: đường dây trung thế dài 2.187,19km; đường dây hạ áp dài 1.924,769km), cơ bản đã đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhờ có nguồn điện ổn định, an toàn, người dân nông thôn có điều kiện áp dụng công nghệ mới thúc đẩy sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ, tiến tới xoá đói giảm nghèo bền vững. Đến tháng 8 năm 2019, số xã đạt tiêu chí số 4 là 191/191 xã, tăng 171 xã so với năm 2010 (năm 2010 đạt 20 xã), đạt 100% trong đó tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia ước đạt 99,72%.

Để thực hiện tốt hơn nữa, bảo đảm chất lượng dài hơi cho tiêu chí số 4, trong thời gian tới trên cơ sở Quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được phê duyệt, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty điện lực Hòa Bình lập danh mục, kế hoạch cải tạo, xây dựng báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc bố trí vốn đầu tư để thực hiện theo quy hoạch. Tổ chức tốt việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp đồng bộ quyết liệt đối với các nhà thầu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao và đưa vào sử dụng những công trình đã hoàn thành. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện và các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn đúng kế hoạch theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212