TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dmhnktqtthb 
 Hòa Bình thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối kết hợp với các bộ, ngành trung ương và sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Hòa Bình đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

       Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thông tin,tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh được triển khai đồng bộ, tuyên truyền những nội dung cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam đối với các quốc gia và lãnh thổ mà Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết. Cụ thể, Báo Hòa Bình điện tử đăng tải trên 350 tin, bài, bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh, với hơn 50 triệu lượt độc giả trong nước và các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới truy cập. Đài Phát thanh - Truyền hình đã xây dựng hơn 70 tin, bài, tin vắn trên sóng phát thanh và tryền hình tỉnh tuyên truyền bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh; quảng bá hình ảnh quê hương con người Hòa Bình; tình hình hội nhập kinh tế…. Chuyên trang thông tin đối ngoại bằng 2 ngôn ngữ Việt- Anh của Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã đăng tải gần 60 tin, bài cập nhật thông tin của tỉnh về các lĩnh vực hợp tác quốc tế, chính sách đối ngoại, thông tin kinh tế- xã hội, văn hóa - du lịch, biển đảo - biên giới.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Từng bước chủ động kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin để các nhà đầu tư nghiên cứu. 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Hòa Bình đã  quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.914 tỷ đồng và quyết định điều chỉnh chủ trương cho 01 dự án đầu tư nước ngoài (chuyển từ nhà đầu tư trong nước sang nhà đầu tư nước ngoài); cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư nước ngoài. Các dự án được thực hiện trên địa bàn đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, cải thiện điều kiện sống và nâng cao ý thức cho nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Về hoạt động đối ngoại, Hòa Bình tiếp tục triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, triển khai hợp tác phát triển khoa học công nghệ với thành phố Gimjae Hàn Quốc; thực hiện thỏa thuận chi tiết giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn và Biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Luông Pha Bang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thường xuyên nắm bắt kịp thời hoạt động của các tổ chức nước ngoài đang thực hiện các dự án tại tỉnh theo đúng cam kết và quy định của pháp luật Việt Nam. Quản lý tốt hoạt động của báo chí nước ngoài tại địa phương, đơn vị theo đúng quy định.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh vẫn còn những hạn chế tồn tại như: Sự phối kết hợp giữa các sở, ngành và giữa sở, ngành với cấp huyện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế. Trình độ tay nghề của người lao động địa phương còn chưa đồng đều, ý thức kỷ luật lao động chưa cao dẫn đến năng suất lao động thấp chưa đáp ứng được nhu cầu lao động chất lượng cao của doanh nghiệp FDI nên rất khó khăn trong quá trình kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Để đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian tới tỉnh tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nội dung và chính sách của tỉnh về thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế để doanh nghiệp, người dân hiểu và nắm vững các chính sách, pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức khi gia nhập Hiệp định đối tác song phương và đa phương. Triển khai hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; chủ động nghiên cứu mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hoá đối tác, lĩnh vực hợp tác và chú trọng hiệu quả hợp tác. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư mà thành phần tham dự là các nhà đầu tư và tài trợ trong và ngoài nước; thông qua đó giới thiệu các danh mục dự án kêu gọi đầu tư làm căn cứ cho các nhà đầu tư nghiên cứu, xem xét lựa chọn dự án để thực hiện.

Nguồn: Phòng QLĐT&HTQT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212