TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dakcn19pd 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp là một trong những đề án được UBND tỉnh phê duyệt

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1665/QĐ- UBND về việc phê duyệt các Đề án khuyến công địa phương năm 2019.

         Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt 03 đề án khuyến công địa phương năm 2019, bao gồm: Trang tin khuyến công trên truyền hình. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn (đề án chuyển tiếp từ năm 2018). Tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 450 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương triển khai hoàn thành các đề án trong năm 2019.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212