TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hdnctt719 
 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.290 tỷ đồng

Tháng 7/2019, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hoà Bình tiếp tục mức tăng trưởng khá. Nhiều chương trình giảm giá được các doanh nghiệp đồng áp dụng, sức mua các mặt hàng tiêu dùng như: Hàng gia dụng, quần áo, giày dép, thực phẩm, nước giải khát các loại tiêu thụ gia tăng. Các chợ, siêu thị trên địa bàn hoạt động ổn định. Sản xuất công nghiệp tăng khá so với tháng trước. Sản lượng điện sản xuất tăng cao qua đó tạo động lực vững chắc để đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

        Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 3.290 tỷ đồng, tăng 4, 69% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng của năm 2019 đạt 21.590 tỷ đồng, tăng 15,52% so với cùng kỳ, thực hiện 57,73% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 11,81% so với tháng 6 năm 2019.

Về kinh doanh thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.665 tỷ đồng, tăng 0,19% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ, thực hiện 58,43% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 88,219 triệu USD tăng 2,12% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 479,733 triệu USD, tăng 36,38% so với cùng kỳ, đạt 60,73% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 84,619 triệu USD, tăng 2,08% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 456,059 triệu USD, tăng 38,48% so với cùng kỳ, đạt 60,97% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,6 triệu USD, tăng 2,86% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 23,674 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ, đạt 56,37% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 71,137 triệu USD, tăng 12,68% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 369,977 triệu USD, tăng 37,86% so với cùng kỳ, đạt 58,26% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 ước tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 1,3% so với tháng 12/2018, bình quân 7 tháng ước tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212