TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
xdtpktg 
 Đoàn thanh tra tại Cửa hàng xăng dầu Thu Phong

         Ngày 16/7/2019, Sở Công Thương đã ra Kết luận thanh tra số 942/KL-SCT về việc thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu.

       Theo đó, qua thanh tra tại 33 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nhìn chung các đơn vị đã cơ bản chấp hành và duy trì các điều kiện trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định. Các đơn vị đã xuất trình được hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được trang bị các thiết bị, phương tiện, dụng cụ chữa cháy; thực hiện việc treo biển hiệu, logo thương nhân đầu mối, phân phối, giờ bán hàng và niêm yết công khai giá bán lẻ xăng dầu; cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh đã được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đặt được, một số cửa hàng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu; niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối quy định; không niêm yết công khai tại cửa hàng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị đo lường, trang bị đầy đủ thiết bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng; cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh chưa được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường... Đoàn thanh tra đã chấn chỉnh, hướng dẫn và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Thanh tra Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212