TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hnqt1968 
 Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2019

          Ngày 11/7/2019, Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành; công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội được giao biên chế cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố.

      Tại lớp bồi dưỡng kiến, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về hội nhập quốc tế như: Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)..., cơ hội và thách thức.

Thông qua lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến các Hiệp định thương mại Việt Nam đang và sẽ tham gia - những cơ hội và thách thức; đánh giá Việt Nam sau 12 năm gia nhập WTO; nắm được những nội dung cơ bản các cam kết mà Việt Nam đã ký kết; hiểu được những cơ hội và thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình và vận dụng thành công một số kiến thức vào hoạt động quản lý nhà nước của CBCC.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212