TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ntm6tdn2019 
 Hòa Bình có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí về điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao đời sống vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạo đầu tư cải tạo đường dây hạ áp đối với các xã đã đăng ký về đích năm 2019 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn của ngành điện. Đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn, trong đó tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia ước đạt 99,72%. Về tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7), Sở Công Thương Hòa Bình đã thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng từ đó có tham mưu đề xuất hướng chỉ đạo phù hợp. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 171/191 xã đạt Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 89,52%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương Hòa Bình còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như việc đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện tại các khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, dân cư phân tán, suất đầu tư lớn, bán kính cấp điện của các trạm biến áp phân phối lớn, mặt khác hệ thống lưới điện trên địa bàn một số khu vực do đã được đầu tư từ lâu đến nay đã xuống cấp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Cơ sở hạ tầng thương mại còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động theo hướng văn minh, hiện đại.

Để phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Sở Công Thương Hòa Bình sẽ tổ chức tốt việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện và các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn đúng kế hoạch theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. Tiếp tục phát triển các kênh lưu thông hàng hóa nhất là ở khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các chợ.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212