TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tcvctclth 
 Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn về phát triển nhóm sản phẩm OCOP đồ uống, vải và may mặc

Ngày 18/6/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn về phát triển nhóm sản phẩm OCOP đồ uống, vải và may mặc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

          Tại hội nghị, các học viên đã được giảng viên trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại - Bộ Công Thương thông tin về: Xây dựng nông thôn mới theo quan điểm, định hướng của nhà nước; phát triển sản xuất và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020; OCOP với vấn đề phát triển thương hiệu.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm giúp các học viên được trang bị kiến thức về phát triển các nhóm sản phẩm OCOP, qua đó gắn với thực tiễn địa phương, doanh nghiệp để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212