TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cctttlthmh 

Sở Công Thương tổ chức lớp Tập huấn cập nhật kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 18/6/2019, Sở Công Thương tổ chức lớp Tập huấn cập nhật kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

            Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế như: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia FTA của Việt Nam; tổng quan về FTA thế hệ mới và sự tham gia của Việt Nam; cơ hội, thách thức và định hướng của Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới.

Thông qua lớp tập huấn nhằm kịp thời cập nhật các thông tin cần thiết cũng là dịp quan trọng để hội tụ các ý kiến của các chuyên gia đầu ngành am hiểu về lĩnh vực hội nhập kinh tế, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang tiếp tục đàm phán chuẩn bị ký kết và cùng lắng nghe, chia sẻ những quan điểm, kiến nghị, những vấn đề còn băn khoan, vướng mắc trong thực tiễn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh từ đó có những đóng góp tích cực vào cơ chế, chính sách của tỉnh, góp phần đắc lực trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: Phòng QLĐT&HTQT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212