TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thhdnctt519 
 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.108 tỷ đồng

Tháng 5/2019, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có những dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng cao. Các mặt hàng tiêu dùng như hàng gia dụng, quần áo, giày dép, thực phẩm, nước giải khát các loại mức tiêu thụ gia tăng. Nhiều chương trình giảm giá trong dịp nghỉ lễ được các doanh nghiệp đồng áp dụng. Các chợ, siêu thị trên địa bàn hoạt động ổn định. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến.

         Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước đạt 3.108 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng của năm 2019 ước đạt 14.838 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, thực hiện 39,68% kế hoạch năm.

Về thương mại - dịch vụ, tng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.645 tỷ đồng, tăng 1,26% so vi tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 13.175 tỷ đồng tăng 19,02% so với cùng kỳ thực hiện 41,61% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng ước đạt 83,385 triệu USD tăng 21,2% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 316,876 triệu USD, tăng 28,34% so với cùng kỳ, đạt 40,11% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 79,785 triệu USD tăng 22% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 300,126 triệu USD, tăng 29,89% so với cùng kỳ đạt 40,12% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,6 triệu USD, tăng 5,88% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 16,75 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 5,68%, đạt 39,88% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 58,53 triệu USD, tăng 18,51% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng ước đạt 240,11 triệu USD, tăng 28,58% so với cùng kỳ, đạt 37,81% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 ước tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 0,72% so với tháng 12 năm trước.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212