TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 153 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tknl19g 
 Quang cảnh buổi giao lưu “Trường học chung tay tiết kiệm năng lượng”

           Thực hiện Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019, ngày 20/5/2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trong đó: Thay bóng đèn huỳnh quang hiệu suất thấp bằng bóng đèn LED hiệu suất cao tại 8 phòng học của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn. Đây cũng là hoạt động lồng ghép giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo sự phân công của UBND tỉnh.

           Tuyên truyền phổ biến thông tin nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trong trường học là hoạt động hướng tới các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức cho các em về tiết kiệm năng lượng đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em đối với tài nguyên quốc gia, môi trường và an ninh năng lượng. Hoạt động này sẽ góp phần tạo dựng cho học sinh những nhận thức và mối quan tâm đối với nguồn năng lượng giúp các em có đủ kiến thức, thái độ, động cơ cũng như những kỹ năng độc lập hoặc sự phối hợp tìm ra giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường học không chỉ cho học sinh mà còn cho nhiều đối tượng khác nữa bởi các em sẽ là hình ảnh tốt nhất để cho người lớn suy nghĩ và gương mẫu thực hiện.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212