TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 114 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thhdnt419 

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.050 tỷ đồng

        Tháng 4/2019, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có những dấu hiệu tích cực. Thị trường hàng hóan định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo.Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến.

         Về lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.050 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng của năm 2019 ước đạt 11.730 tỷ đồng, tăng 15,68 % so với cùng kỳ, thực hiện 31,37% kế hoạch năm.

Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.612 tỷ đồng, tăng 0,66% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng ước đạt 10.530 tỷ đồng, tăng 18,98% so với cùng kỳ, thực hiện 33,26% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 74,154 triệu USD tăng 19,56% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng ước đạt 238,847 triệu USD, tăng 22,53% so với cùng kỳ, đạt 30,23% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 70,654 triệu USD tăng 20,32% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng ước đạt 225,597 triệu USD tăng 23,71% so với cùng kỳ, đạt 30,16% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,5 triệu USD, tăng 6,06% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng ước đạt 13,25 triệu USD, tăng 5,41% so với cùng kỳ, đạt 31,55% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 58,707 triệu USD, tăng 22,71% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng ước đạt 190,899 triệu USD, tăng so với cùng kỳ 29,29%, đạt 30,06% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 ước tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 0,43% so với tháng 12 năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng chủ yếu do tăng giá các nhóm:  Nhà ở, điện nước, chất đốt & VLXD tăng; giao thông; thiết bị và đồ dùng gia đình.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212