TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thdvattp19 
 Sở Công Thương hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

Nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, thời gian từ ngày 15/4 – 15/5/2019. Ngày 09/4/2019, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 435/SCT-KTAT-MT yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

        Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố: Phối hợp với phòng Y tế, phòng Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019. Huy động tối đa các kênh truyền thông, truyền hình, loa phát thanh... để phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như kiến thức trong lựa chọn, bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đối với phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường: Làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 3. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác kiểm tra liên ngành bảo đảm ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019 tại các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn và Kỳ Sơn. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019.

Đối với Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bảo đảm ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 Đối với Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp: Phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đăng các tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan đến công tác quản lý ATTP; đưa tin, tuyên truyền các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.

Nguồn: phòng KTAT&MT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212