TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

tmqi19gb 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Quý I/2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.933 tỷ đồng

Quý I/2019, là quý diễn ra Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoạt động mua bán hàng hoá và dịch vụ diễn ra sôi động. Hàng hóa phong phú đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp giữ vững và đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ. Tình hình sản xuất công nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán tương đối ổn định. Các doanh nghiệp ngành Công Thương bắt tay vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 ngay từ những tháng đầu năm với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

       Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp Quý I/2019 ước đạt 8.680 tỷ đồng tăng 17,46% so với cùng kỳ, thực hiện 23,21% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 7.933 tỷ đồng, thực hiện 25,06% kế hoạch năm, tăng 19,47% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 168,509 triệu USD tăng 17,43% so với cùng kỳ, đạt 21,33% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 158,709 triệu USD, tăng 18,18% so với cùng kỳ, đạt 21,22% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 9,8 triệu USD, tăng 6,41% so với cùng kỳ, đạt 23,33% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 134,570 triệu USD, tăng 23,46% so với cùng kỳ, đạt 21,19% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng Quý I/2019 ước tăng khoảng 0,89% so với bình quân cùng kỳ.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212