TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 76 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tttdqttn 
 

Việc thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 là một trong năm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Chủ trương triển khai các giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 680/UBND-TCTM ngày 06/06/2017.

         Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán tiền điện, phí các dịch vụ điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnhchỉ đạo các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý thực hiện và vận động cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: Trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking, Internet Banking, Ví điện tử, Uỷ nhiệm thu/Uỷ nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên Website của Trung tâm chăm sóc khách hàng… Đồng thời yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện về các phương thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt và các dịch vụ điện cấp độ 4 để khách hàng sử dụng khi thanh toán tiền điện và phí các dịch vụ điện; hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền về việc sử dụng các dịch vụ điện đã được kết nối, cung cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Ngoài ra, Công ty Điện lực Hòa Bình cần chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở, các điểm giao dịch với khách hàng; trên trang Website của đơn vị về các phương thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt và các dịch vụ điện cấp độ 4.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212