TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
t2193 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2019 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.693 tỷ đồng

Tháng 02/2019 là tháng diễn ra Tết Nguyên đán. Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sôi động, tăng trưởng cao. Nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hàng hóa có mẫu mã đẹp, đa dạng về chủng loại. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ so với tháng trước do tháng có nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

          Về lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt 2.575 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng của năm 2019 đạt 4.875 tỷ đồng, tăng 11,94 % so với cùng kỳ, thực hiện 13,04% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 02 tháng đầu năm 2019 ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2019 ước đạt 2.693 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước, lũy kế 02 tháng đạt 5.323 tỷ đồng tăng 20,43% so với cùng kỳ, thực hiện 16,81% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 53,7 triệu USD giảm 0,96% so với tháng trước, lũy kế 02 tháng ước đạt 107,921 triệu USD, tăng 15,02% so với cùng kỳ, đạt 13,66% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 50,5 triệu USD giảm 0,73% so với tháng trước, lũy kế 02 tháng ước đạt 101,371 triệu USD, tăng 15,56% so với cùng kỳ đạt 13,55% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,2 triệu USD, giảm 4,48% so với tháng trước, lũy kế 02 tháng ước đạt 6,55 triệu USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ, đạt 15,6% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 42,041 triệu USD, giảm 7,42% so với tháng trước, lũy kế 02 tháng ước đạt 87,451 triệu USD, tăng 22,51% so với cùng kỳ, đạt 13,77% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 ước tăng 1,02% so với tháng trước.

Nguồn: phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212