TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
bvntd219g 
 

Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Kế hoạch số 22/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

        Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với chủ đề: “Kinh doanh lành mạnh – tiêu dùng bền vững”. Các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền, cổ động tại các huyện, thành phố thông qua xe loa cổ động, pa no, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh triển khai các chương trình tri ân người tiêu dùng. Đặc biệt, ngày 15/3/2019 Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức mít tinh Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019.

Việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212