TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 148 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dadntahgk 
 

         Dự án “Cấp điệnnông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020” do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên địa bàn 47 xóm (thôn, bản) của 21 xã thuộc 6 huyện của tỉnh Hòa Bình. Dự án được chia làm 2 Tiểu dự án: “Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2016-2020”, với quy mô đầu tư: Xây dựng mới 17 trạm biến áp, tổng dung lượng lắp đặt 1.049 KVA; chiều dài đường dây trung áp là 29,883 km; chiều dài đường dây hạ áp là 55,19 km; lắp đặt tổng số công tơ là 1.350 chiếc; dây dẫn đầu nối điện sau công tơ đến hộ dân là 60.750 m. “Tiểu dự án ấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ”, với quy mô đầu tư: Xây dựng mới 14 trạm biến áp, tổng dung lượng lắp đặt 2.195 KVA; chiều dài đường dây trung áp là 13,167 km; chiều dài đường dây hạ áp là 57,908 km; lắp đặt tổng số công tơ là 1.300 chiếc; dây dẫn đầu nối điện sau công tơ đến hộ dân là 58.500 m.

       Xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và rút ngắn khoảng cách phát triển vùng nông thôn, miền núi, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương của tỉnh, Sở Công Thương đã khẩn trương triển khai các bước công việc theo kế hoạch. Tích cực phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, thực hiện bố trí đầy đủ về vốn, nhân lực theo kế hoạch công trình và thực hiện tốt các yêu cầu về đảm bảo an toàn, quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình.

Cùng với sự hưởng ứng tích cực của người dân, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của ngành công thương tỉnh Hòa Bình và nhà thầu thi công, đến nay “Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2016-2020” đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 7/10 xã. Hiện nay, “Tiểu dự án ấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ” chưa được bố trí vốn, dự kiến triển khai thực hiện trong Quý II năm 2019.

Nguồn: phòng Quản lý đầu tư và hợp tác quốc tế

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212