TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
dtkyh 
 

       Ngày 22/01/2019, Sở Công Thương đã có Văn bản số 95/SCT-QLNL yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, n định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

        Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, chỉ đạo các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ gây sự cố trên hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý vận hành xong trước ngày 30/01/2019; xây dựng phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Phối hợp với Điện lực các huyện, thành phố và cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả bóng bay và ném các vật lên đường dây. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương thức vận hành, phương án cấp điện của các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn.

Đối với Công ty Điện lực Hòa Bình, tổ chức xây dựng phương thức vận hành, phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh;chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các phòng ban trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành, phương án cấp điện được duyệt. Bố trí lãnh đạo, công nhân trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra.Không thực hiện cắt điện trên hệ thống lưới điện từ ngày 31/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời các điểm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật có nguy cơ gây sự cố trên hệ thống lưới điện xong trước ngày 30/01/2019. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiêt kiệm.

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212