TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 25/12/2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thống nhất ý kiến, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch thủy điện Miền Đồi 1,2. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện các sở và đơn vị liên quan: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa, thể thao và du lịch, UBND huyện Lạc Sơn, UBND xã Miền Đồi và Công ty TNHH một thành viên thủy điện Miền Đồi (chủ đầu tư).

Dự án thủy điện Miền Đồi 1,2 được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc tại Quyết định số 1692/QĐ-BCN ngày 30/6/2006 với các thông số chính của dự án nay không còn phù hợp. Vì vậy, nhằm khai thác tối đa nguồn thủy năng trên suối Điều, đồng thời đảm bảo hiệu quả phát điện cho dự án, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất ý kiến, đề xuất UBND tỉnh giải quyết vấn đề này.

Sau khi kiểm tra thực địa, báo cáo của chủ đầu tư và ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Hội nghị thống nhất ý kiến, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên thủy điện Miền Đồi được điều chỉnh quy hoạch thủy điện Miền Đồi 1,2. Sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên thủy điện Miền Đồi triển khai thực hiện các bước công việc theo đúng quy định.

Nguồn: phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212