TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

thdn2018gb 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 26.720 tỷ đồng

Năm 2018 cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế thế giới phục hồi chậm, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước; cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hoá toàn cầu ngày càng gay gắt; bất ổn về chính trị ở một số khu vực thế giới, tác động bất lợi đến quan hệ thương mại, đầu tư với Việt Nam... Trong khi đó, ở trong nước chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thiên tai dịch bệnh xảy ra đã tác động nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương Hòa Bình đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao trong năm 2018. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trường nhất là dịp Tết nguyên đán, hoạt động trao đổi mua bán hàng hoá và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá.Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm đặc biệt trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyến hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

       Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 ước đạt 32.520 tỷ đồng tăng 15,63% so với cùng kỳ, thực hiện 102,75% kế hoạch. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 10,5% so với năm 2017.

Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 26.720 tỷ đồng, thực hiện 100,45% kế hoạch năm, tăng 19,31% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 616,15 triệu USD tăng 20,81% so với cùng kỳ, đạt 101,01% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 577,1 triệu USD tăng 21,75% so với cùng kỳ, đạt 101,07% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 39,05 triệu USD tăng 8,47% so cùng kỳ, đạt 100,13% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 490,27 triệu USD tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,06 % kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2018 ước tăng 2,5% so với năm 2017.

Nguồn: phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212