TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Cho TTXPTHLT 
 Chợ nông thôn được xây mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, ngành Công Thương Hòa Bình đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất của người dân ở khu vực nông thôn.

       Nhận thức vai trò và tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Hòa Bình, những năm qua Sở Công Thương Hòa Bình đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu gắn với nhiệm vụ được phân công.

Đối với tiêu chí số 4 về điện nông thôn: Hiện nay hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài là 7.619,671 km và 1.947 trạm/1.979 máy biến áp với tổng dung lượng 1.828,21 MVA. Hệ thống lưới điện nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp từ nhiều nguồn vốn, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn,chất lượng cấp điện ổn định, người dân được hưởng giá điện theo quy định. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt tiêu chí số 4 trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 99,65%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện đạt 100%.

Đối với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thônĐầu tư nâng cấp, cải tạo và xây mới 06 chợ với tổng kinh phí: 24,783 tỷ  đồng. Trong đó, xây dựng mới chợ xã Tu Lý thuộc huyện Đà Bắc bằng nguồn vốn đa quốc gia của huyện với kinh phí: 5,783 tỷ đồng; nâng cấp cải tạo chợ xã Yên Nghịêp, chợ xã Tân Lập thuộc huyện Lạc Sơn với kinh phí 9 tỷ đồng; chợ xã Lạc Thịnh huyện Yên Thuỷ 2,5 tỷ đồng, chợ xã Thanh Hối huyện Tân Lạc 3 tỷ đồng, chợ xã Phú Thành huyện Lạc Thuỷ là 4,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 171/191 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 89,52% (trong đó tổng số chợ đạt chuẩn là 41 chợ).

Đối với công tác khuyến công, trong năm qua Sở Công Thương đã triển khai thực hiện 6 đề án, với tổng kinh phí thực hiện: 1,720 tỷ đồng. Các hoạt động khuyến công, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất đã góp phần khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn xác định hướng đầu tư đúng đắn, có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. Mặt khác đã tạo cơ hội tốt cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định, tự cải thiện, nâng cao điều kiện sống dần giải quyết hiệu quả nguồn lao động tại địa phương

Để thực hiện tốt hơn nữa, trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các xã, huyện tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được phân công; tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn tỉnh;Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng lĩnh vực ngành nghề, quy mô sản xuất; khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, làng nghề thủ công mới; Huy động các nguồn vốn trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế.

Nguồn: phòng Quản lý công nghiệp

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212