TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

hdnt1118hj 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 11/2018 ước đạt 2.241 tỷ đồng

        Tháng 11/2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá.

         Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.820 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 16,6 % so với cùng kỳ, thực hiện 92,89% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 11 tháng ước tăng 10,49% so với cùng kỳ năm 2017.

Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.241 tỷ đồng tăng 0,2% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 24.474 tỷ đồng tăng 19,54% so với cùng kỳ, thực hiện 92% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 52,936 triệu USD tăng 0,08% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 563,103 triệu USD, tăng 21,19% so với cùng kỳ, đạt 92,31% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,596 triệu USD tăng 0,05% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 527,393 triệu USD, tăng 21,19% so với cùng kỳ, đạt 91,56% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,34 triệu USD tăng 0,6% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 35,71 triệu USD, tăng 8,54% so với cùng kỳ, đạt 91,56% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước đạt 44,750 triệu USD tăng 0,27% so với tháng trước, lũy kế 11 tháng ước đạt 444,736 triệu USD, tăng 17,94% so với cùng kỳ đạt 90,76% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 ước tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 3,1% so với tháng 12 năm 2017.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212