TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp(VLNCN) được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo quản lý chặt chẽ và thống nhất, tránh thất thoát, ngăn ngừa những nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có sử dụng VLNCN hoạt động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Ngày 29/10/2018, Sở Công Thương đã có Công văn số 1390/SCT-KTATMT hướng dẫn các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Hoà Bình lập sổ quản lý thống kê nhập, xuất; sổ quản lý thống kê cấp, phát; phiếu lệnh; phiếu trả; biên bản trước, sau khi nổ mìn và Hộ chiếu khoan nổ mìn.

(Công văn số 1390/SCT-KTATMT chi tiết đính kèm)

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212