TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thdnt102018 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh lũy kế 10 tháng ước đạt 22.233 tỷ đồng

         Trong tháng 10/2018, tình hình thị trường tiêu thụ hàng hóa sôi động, các doanh nghiệp, siêu thị, đại lý, cửa hàng đưa ra nhiều chương trình xả hàng, giảm giá, khuyến mại kích cầu, giảm tồn kho. Hàng hóa mẫu mã đa dạng, chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trên địa bàn không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá; kim ngạch nhập khẩu ổn định, đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Hoạt động công nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng.

        Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.800 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 26.580 tỷ đồng, tăng 15,67 % so với cùng kỳ, thực hiện 83,98% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 10 tháng ước tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017.

        Về lĩnh vực thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.236 tỷ đồng tăng 0,04% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 22.233 tỷ đồng, thực hiện 83,6% kế hoạch năm, tăng 19,63% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 52,893 triệu USD, tăng 0,21% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 510,167 triệu USD, tăng 21,57% so với cùng kỳ, đạt 83,63% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,573 triệu USD tăng 0,19% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 477,797 triệu USD, tăng 22,56% so với cùng kỳ, đạt 83,68% kế hoạch năm; xuất khẩn dịch vụ ước đạt 3,32 triệu USD tăng 0,61% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 32,37 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 8,55%, đạt 83% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 44,63 triệu USD tăng 1,8% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 399,986 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 13,7%, đạt 81,63% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 ước tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 3% so với tháng 12 năm 2017. 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212