TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
gdnoqa 
 Hòa Bình tăng cường kim tra vic thc hin giá bán lẻ đin cho người thuê nhà để 

Ngày 16/10/2018, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 1334/SCT-QLNL tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai công tác tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho người thuê nhà để ở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

        Cũng tại văn bản, giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thu tiền điện của các hộ cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý với UBND tỉnh và Bộ Công Thương về công tác kiểm tra, thực hiện giá bán lẻ điện cho người thuê nhà để ở.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212