TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ntm9tdn2018 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

         Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng điểm của cả nước. Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực, huy động được mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân địa phương, diện mạo các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

        Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạođầu tư cải tạo đường dây hạ áp đối với các xã đã đăng ký về đích năm 2018 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn của ngành điện. Đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 99,6%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện đạt 100%. Về tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7), Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng từ đó có tham mưu đề xuất hướng chỉ đạo phù hợp. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 171/191 xã đạt Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 89,52%.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương Hòa Bình còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như phn lưới đin háp nht là lưới đin t sau công tơ v h gia đình mt s xã do đường dây 0,4 kV còn cách xa các h dân nên lưới đin t sau công tơ v h gia đình còn xa, phn nhiu dây do các h dân t kéo, vật liệu xây dựng cột chủ yếu làm bằng tre nhanh bị xuống cấp, do đó việc giữ vững được tiêu chí là rất khó khăn. Cơ sở hạ tầng thương mại còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động theo hướng văn minh, hiện đại. Vic thu hút đầu tư ch ti các xã khu vc vùng sâu, vùng xa còn gp rt nhiu khó khăn do địa hình phc tp, dân cư phân tán.

Trong thời gian tới, để tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương sẽ huy động các nguồn vốn trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp công sức của nhân dân để thực hiện đầu tư điện nông thôn. Tiếp tc phát trin các kênh lưu thông hàng hoá nht là khu vc nông thôn, nâng cao cht lượng và hiu qu hot động ca các ch. Qun lý và thc hin tt, hiu qu các ngun vn đầu tư xây dng công trình ch nông thôn gn vi xây dng nông thôn mi.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212