TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
hdn9thang2018 
 Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt 457,559 triệu USD

9 tháng năm 2018 cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương Hòa Bình đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao trong năm 2018. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá. Trên thị trường nhất là dịp Tết nguyên đán, hoạt động trao đổi mua bán hàng hoá và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm đặc biệt trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyến hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

          Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 23.780 tỷ đồng tăng 15,5% so với cùng kỳ, thực hiện 75,1% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,36% so với bình quân cùng kỳ.

        Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2018 ước đạt 19.997 tỷ đồng tăng 19,27% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 75,18% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2018 ước đạt 457,559 triệu USD tăng 20,81% so với cùng kỳ, đạt 75,01% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 428,489 triệu USD tăng 21,75%, so với cùng kỳ đạt 75,04% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 29,07 triệu USD, tăng 8,47% so với cùng kỳ đạt 74,54% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước dạt 355,356 triệu USD tăng 14,55% so với cùng kỳ, dạt 72,52 % kế hoạch năm.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212