TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
qhtmm2018g 
 Theo Quy hoạch, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 40 siêu thị

       Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

         Với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển thương mại nội địa theo hướng hiện đại dựa trên các cơ cấu ngành hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết của nhà nước. Đẩy mạnh xuất khẩu của tỉnh với tốc độ tăng trưởng bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đề ra là giá trị gia tăng thương mại năm 2020 đạt 1.250 tỷ đồng, năm 2025 đạt 1.770 tỷ đồng, năm 2030 đạt 2.541 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 37.105 tỷ đồng, năm 2025 đạt 84.887 tỷ đồng, năm 2030 đạt 170.738 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm năm 2020 đạt 1.606 triệu USD, gấp 3,5 lần kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 đạt 809 triệu USD, năm 2025 đạt 2.014 triệu USD, năm 2030 đạt 4.050 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đến năm 2020 đạt 797triệu USD, năm 2025 đạt 1.710 triệu USD, năm 2030 đạt 3.082 triệu USD.

Quyết định nêu rõ nội dung quy hoạch theo loại hình kết cấu hạ tầng thương mại gồm: Hệ thống chợ; cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng; trung tâm thương mại; siêu thị; trung tâm hội chợ triển lãm và trung tâm logistics và kho hàng hóa. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho hệ thống kết cấu hạ tầng ngành thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 ước khoảng 2.308 tỷ đồng. Đồng thời, Quyết định cũng đề ra các nhóm giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Sở Công Thương được giao là cơ quan chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212