TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

ccngvm 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 CCN đi vào hoạt động, thu hút 12 dự án thứ cấp triển khai đầu tư 

Toàn tỉnh hiện có 15 Cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập với tổng diện tích 369,07 ha. Các CCN đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

      Tuy nhiên, những năm qua việc thu hút đầu tư hạ tầng đối với các CCN trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào CCN có tiến độ triển khai chậm hoặc tạm dừng đầu tư trong thời gian dài làm ảnh hưởng tới quy hoạch chung trong CCN. Hiện nay toàn tỉnh có 05 CCN đi vào hoạt động, thu hút 12 dự án thứ cấp triển khai đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.268 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN là 38,83%.

Trong thời gian tới, để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, Hòa Bình sẽ thực hiện một số giải pháp như tăng cường công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành việc đầu tư xây dựng, quản lý các CCN. Xây dựng cơ chế chính sách để huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng các CCN; xây dựng chính sách thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế - xã hội cao vào đầu tư trong các CCN; các thủ tục hành chính sau đăng ký, chứng nhận đầu tư sẽ được hoàn thiện theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tăng cường tính phục vụ, hỗ trợ và giảm phiền hà, rút ngắn được thời gian cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng Luật Môi trường; xây dựng hệ thống quản lý môi trường cho CCN. Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp này sẽ góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng CCN cơ bản đồng bộ phát huy được lợi thế và nguồn lực của từng địa phương. Tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục nâng cao tốc độ tăng trưởng của ngành.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212