TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thhdctt818 
 Công ty TNHH Transon (Hàn Quốc) tại khu công nghiệp Lương Sơn sản xuất, kinh doanh ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương

          Tháng 8, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện tiếp tục có mức tăng trưởng tốt, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ, là những yếu tố tạo động lực vững chắc để đạt được mục tiêu kế hoạch tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp; thị trường hàng hóa trên địa bàn được duy trì ổn định, các mặt hàng nông sản, thực phẩm sản xuất thuận lợi, nguồn cung tăng, giá giảm. Riêng đối với mặt hàng thịt lợn giá vẫn ở mức cao. Chỉ số giá tăng nhẹ so với cùng kỳ.

       Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 2.750 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 21.440 tỷ đồng, tăng 17,76% so với cùng kỳ, thực hiện 67,74% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 8 tháng ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 2.235 tỷ đồng tăng 0,22% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng đạt 17.766 tỷ đồng tăng 19,79% so với cùng kỳ năm trước thực hiện 66,8% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 52,728 triệu USD tăng 0,31% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 404,494 triệu USD, tăng 22,44% so với cùng kỳ, đạt 66,31% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,418 triệu USD tăng 0,31% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 378,744 triệu USD, tăng 23,56% so với cùng kỳ, đạt 66,33% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,31 triệu USD tăng 0,3% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 25,75 triệu USD, tăng 8,06% so với cùng kỳ, đạt 66,03% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 43,139 triệu USD tăng 3,23% so với tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 311,514 triệu USD, tăng 12,74% so với cùng kỳ, đạt 63,57% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 ước tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 1,88% so với tháng 12 năm 2017. 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212