TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thmktptth 
 Toàn cảnh lớp tập huấn

Ngày 30/8/2018, Sở Công Thương tổ chức Tập huấn kiến thức về nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, marketing cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

         Tại Tập huấn, các học viên được chuyên gia truyền đạt những kiến thức cơ bản về nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, marketing như xác định chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; tổ chức tiêu thụ sản phẩm; thương hiệu và phát triển thương hiệu sản phẩm.

Việc tổ chức Tập huấn là một hoạt động thiết thực giúp các học viên nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển thương hiệu, marketing. Qua đó, góp phần mở ra những hướng đi mới, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh hàng nông sản trong thời kỳ hội nhập.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212