TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Vừa qua, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kiểm tra thực tế và thống nhất ý kiến, báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Hàng Trạm, huyện Yên Thủy. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hùng – ĐUV, Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Yên Thủy.

Do sau 03 năm triển khai, đến nay Cụm công nghiệp Hàng Trạm, huyện Yên Thủy chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng, chưa có nhà đầu tư nghiên cứu triển khai dự án. Vì vậy, đòi hỏi phải rà soát, nghiên cứu xem xét tình hình quy hoạch Cụm công nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu mới.

Sau khi tổ chức kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đại diện UBND huyện Yên Thủy, Hội nghị thống nhất một số nội dung: Nhất trí trình UBND tỉnh điều chỉnh vị trí Cụm công nghiệp Hàng Trạm từ vị trí cũ phía Tây thị trấn Hàng Trạm sang vị trí mới là phía Đông Bắc thị trấn Hàng Trạm, điều chỉnh quy mô từ 18ha lên 30ha; giao Sở Công Thương hướng dẫn UBND huyện Yên Thủy thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212