TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
hnkctna 
 Toàn cảnh Hội nghị

Vừa qua, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ V – Năm 2018 và Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII. Dự Hội nghị đoàn Hòa Bình có đồng chí Vũ Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

       Trong năm 2017, sản xuất công nghiệp trong khu vực tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, giá trị sản xuất công nghiệp toàn khu vực đạt 3.397,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2016; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn khu vực đạt 1.436,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2016; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 105,2 tỷ USD, tăng 23,6% so với năm 2016; kim ngạch nhập khẩu đạt 112,9 tỷ USD, tăng 27,7% so với năm 2016; về công tác khuyến công, trong năm 2017, tổng kinh phí khuyến công thực hiện là 128.925 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 56.161 triệu đồng, khuyến công địa phương là 72.764 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp toàn khu vực đạt 1.772,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn khu vực đạt 709,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 58,9 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2017; kim ngạch nhập khẩu đạt 56,86 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2017; về công tác khuyến công, 6 tháng đầu năm 2018, tổng kinh phí khuyến công thực hiện là 46.022 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 19.963 triệu đồng, khuyến công địa phương là 20.059 triệu đồng

Riêng tại Hòa Bình, trong năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27.523 tỷ đồng, tăng 17,22% so với năm 2016; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 22.368 tỷ đồng, tăng 19,14% so với năm 2016; kim ngạch xuất khẩu đạt 505 triệu USD, tăng 36,19% so với năm 2016; kim ngạch nhập khẩu đạt 413,846 triệu USD, tăng 28,8% so với năm 2016; về công tác khuyến công, trong năm 2017, tổng kinh phí khuyến công thực hiện là 1.350 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 900 triệu đồng, khuyến công địa phương là 450 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.850 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 13.311 tỷ đồng, tăng 20,14% so với cùng kỳ năm 2017; kim ngạch xuất khẩu đạt 308,175 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017; kim ngạch nhập khẩu đạt 226,587 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017; về công tác khuyến công, 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình đang triển khai thực hiện 05 đề án khuyến công quốc gia và địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ là 760 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Công Thương, lĩnh vực khuyến công những tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo.

Việc tham dự Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ V – Năm 2018 và Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII là dịp để tỉnh Hòa Bình tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác Công Thương, lĩnh vực khuyến công giữa các tỉnh, thành trong khu vực. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường góp phần phát triển hoạt động Công Thương trong thời gian tới.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212