TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
t718thhd 
 Công ty TNHH Transon - Hàn Quốc đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh

Tháng 7/2018, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng trưởng cao. Các mặt hàng tiêu dùng như hàng gia dụng, quần áo, giày dép, thực phẩm, nước giải khát các loại mức tiêu thụ gia tăng. Các chợ, siêu thị trên địa bàn hoạt động ổn định; hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và sản xuất điện năng.

        Về lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 2.850 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm 2018 đạt 18.690 tỷ đồng, tăng 16,67% so với cùng kỳ, thực hiện 59,05% kế hoạch năm; chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 7 tháng đầu năm 2018 ước tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2017.

       Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.230 tỷ đồng tăng 0,45% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 15.516 tỷ đồng, tăng 19,89% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 58,4% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 52,563 triệu USD tăng 0,5% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 351,766 triệu USD, tăng 23,07% so với cùng kỳ, đạt 57,67% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,263 triệu USD tăng 0,52% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 329,326 triệu USD, tăng 24,26% so với cùng kỳ, đạt 57,68% kế hoạch năm và xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,3 triệu USD tăng 0,3% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 22,44 triệu USD, tăng 7,88% so với cùng kỳ, đạt 57,54% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 41,188 triệu USD tăng 3,37% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng ước đạt 267,775 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 12,16%, đạt 54,65% kế hoạch năm; chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 ước tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 1,97% so với tháng 12 năm 2017. 

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212