TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ttlpg818 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra hoạt động kinh doanh và quản lý an toàn trong lĩnh vực LPG trên địa bàn tỉnh

       Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra hoạt động kinh doanh và quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh.

         Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra 37 cửa hàng kinh doanh LPG chai. Các cửa hàng cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và quản lý an toàn trong lĩnh vực LPG. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số cửa hàng vẫn còn tồn tại, hạn chế như không niêm yết giá bán, giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp tại cửa hàng; không cung cấp phiếu giao hàng cho khách hàng và không có bản lưu tại cửa hàng; sổ theo dõi nhập xuất chai chứa LPG chưa đầy đủ thông tin…

Kết thúc đợt thanh tra, Đoàn thanh tra đã kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các cửa hàng được thanh tra có vi phạm và tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong thời gian tới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh và quản lý an toàn trong lĩnh vực LPG.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212