Tin hoạt động ngành

Nhằm tăng cường công tác quản lý về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, vừa qua Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

(Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật chi tiết đính kèm)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập