TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
b47dntd 
 Hòa Bình kiểm tra, rà soát tình hình khắc phục vi phạm trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Tổ công tác liên ngành của tỉnh gồm thành viên các sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình khắc phục vi phạm của 47 đơn vị hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

        Theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 3778/TB-VPUBND ngày 28/6/2018 của Văp phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tổ công tác liên ngành  các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện khắc phục vi phạm đề xuất biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện khắc phục vi phạm trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra có 11 đơn vị đã làm xong đường lên núi, bạt ngọn và mở tầng khai thác, đã khắc phục xong về an toàn lao động, bảo vệ môi trường; 30 đơn vị đã làm xong đường lên núi, chưa hoàn thiện bạt ngọn mở tầng khai thác; 02 đơn vị chưa khắc phục xong đường lên núi, mở tầng khai thác; 05 đơn vị đang xây dựng cơ bản.

Tổ công tác liên ngành đã đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý đối với các đơn vị chưa khắc phục những vi phạm trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212