TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 5 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
cchyt 
 Chợ Chùa Hang, xã Yên Trị (Yên Thủy) được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của nhân dân trên địa bàn

Ngày 09/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020.Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Công Thương đó là tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

        Về tiêu chí số 4 điện nông thôn, để đạt được tiêu chí nâng cao phải đạt 2 nội dung, đó là: Hệ thống điện đạt chuẩn theo quy định và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥ 98%. Đối với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Phát huy hiệu quả hoạt động của các chợ, xây dựng phương án quản lý và sử dụng chợ phù hợp với quy định; xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương; Không có tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Để thực hiện tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 vềcơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020 cần thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Huy động các nguồn vốn trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, huy động đóng góp công sức của nhân dân để thực hiện đầu tư điện nông thôn. Tập trung đẩy mạnh đầu tư, cải tạo lưới điện trung, hạ áp, nâng công suất các trạm biến áp hiện có và xây dựng mới các trạm biến áp; đầu tư đồng bộ hạ tầng hệ thống điện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý các vi phạm đối với các đơn vị đầu tư không đúng quy hoạch. Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ nông thôn, phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy hoạch về chợ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh doanh chợ, UBND cấp xã, huyện xây dựng kế hoạch, dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo chợ trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ… buôn bán đúng nơi quy định, không để xảy ra tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212