TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ttdmgg 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra hoạt động kinh doanh và quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh

          Vừa qua, Đoàn thanh tra của Sở Công Thương tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh và quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.

        Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng được quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2018 của Chính phủ; thực hiện các quy định về an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng được quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra tại cơ sở.

Qua công tác thanh tra nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn toàn phòng, chống cháy nổ cho các cơ sở kinh doanh mặt hàng này.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212