TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ktcttp 
 Sở Công Thương kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Điện lực các huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Yên Thủy và Điện lực thành phố Hòa Bình

        Ngày 28/6/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 181/QĐ-SCT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân phối, bán buôn và bán lẻ điện của Điện lực các huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Yên Thủy và Điện lực thành phố Hòa Bình.

         Theo đó, thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2018, trong quá trình kiểm tra nếu có vấn đề liên quan thì kiểm tra trước và sau thời điểm này. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hệ thống điện phân phối; ngừng, giảm mức cung cấp điện; an toàn điện; giá bán điện; ký kết hợp đồng mua bán điện, thuê quản lý vận hành công trình điện.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212