TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
gbdnoscr 
 Hòa Bình sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện sai quy định

Vừa qua, Sở Công Thương ban hành công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai, rà soát giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.

         Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng (phòng Kinh tế thành phố) chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn và Điện lực huyện (thành phố) tổ chức rà soát và kiểm tra việc áp giá bán điện tại các điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn. Lập biên bản và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với người thuê nhà để ở...

Công ty Điện lực Hòa Bình, chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố niêm yết công khai tại trụ sở, các điểm giao dịch với khách hàng, khu công nghiệp, các trường tập trung sinh viên... quy định, thủ tục và phương pháp tính định mức sử dụng điện cho người thuê nhà để ở; thực hiện những thủ tục cần thiết để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện cho hộ cho thuê nhà theo quy định...

Việc triển khai, rà soát giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở góp phần đảm bảo quyền lợi của người thuê nhà để ở được trực tiếp áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang theo đúng quy định.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212